UP-2210, Class A measure unit and fault recorder

UP-2210, Klass A mätenhet

 

Uppfyller Standard:

EMC:
EN 50081-1,2
EN 50082-1,2

Spänningskvalitet:
EN 50160,
EN 61000-2-2,
EN 61000-2-12
EIFS

Övertoner:
IEC 61000-4-7

Flicker:
IEC 61000-4-15

Elkvalitet Mätmetoder:
IEC 61000-4-30, Klass A

UP-2210 – Elkvalitetsmätare och störningsskrivare

UP-2210 är mätenheten som utgör de olika mätnoderna i PQ Secure. För att säkerställa högsta möjliga mätnogranhet är varje enhet certifierad i enlighet med mätnormen IEC 61000-4-30, Klass A. Detta garanterar tillförlitliga mätresultat och att uppmätta data kan användas vid referensmätningar.

UP-2210 fungerar både som elkvalitetsmätare och avancerade störningsskrivare. Samtliga uppmätta parametrar kan enkelt analyseras mot gällande elkvalitetsstandarder såsom EN 50160, EN 61000-2-2 och EIFS. Mätenheterna fångar såväl kontinuerligt förekommande störningar (övertoner, flimmer etc) som snabba störningar (spänningsdippar, transienter).

PQ Secure-systemet tömmer automatiskt samtliga mätenheter i ett system utifrån ett användardefinierat schema, och analyserar därefter mätresultatet och redovisar det för användaren. Mätresultatet kan visas som händelser eller grafisk information, och i form av automatiska rapporter (EN 50160 etc).

För mer information om PQ Secure och UP-2210, kontakta oss på Unipower.

UP-2210, Class A measure unit and fault recorder

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close