rsz_kaskad

Få kontroll över elnätet med PQ Secure

Uppfyller Standard:

EMC:
EN 50081-1,2
EN 50082-1,2

Spänningskvalitet:
EN 50160
EN 61000-2-2
EN 61000-2-12
EIFS

Övertoner:
IEC 61000-4-7

Flicker:
IEC 61000-4-15

PQ Mätmetoder:
IEC 61000-4-30, Klass A

PQ Secure är marknadens ledande system för övervakning av elkvalitet och störningar i elnätet. Systemet är ett användarvänligt system som kontinuerligt övervakar samtliga elkvalitetsparametrar i nätet. Med hjälp av systemet kan man snabbt och enkelt spåra olika sorters störningar och samtidigt detektera riktningen på dessa störningar.

Huvudfunktioner:

 • Elkvalitetsövervakning
 • Transientövervakning
 • Belastningsövervakning
 • Störningsskrivare
 • Automatisk larm
 • Automatiska analyser
 • Integrering med STINA

Systemet

PQ Secure utgörs av tre huvuddelar: mjukvara, mätenheter och kommunikationsutrustning. Mätenheterna (UP-2210), vilka är permanent monterad på strategiska platser i nätet, samlar information om störningar i elnätet för att automatiskt överföra detta till en central databas. Kommunikation mellan mätenheter och databas sköts helt automatiskt av systemet via exempelvis ethernet eller modem. Mätdata samlas upp och utvärderas i en central SQL-databas. Detta är en flexibel lösning som är en förutsättning för ett fullt skalbart system utan begränsningar i antalet anslutna mätenheter.
Utvärdering

Analysverktygen är en integrerad del i systemet och täcker följande:

 • Analysfunktioner
 • Händelselistor
 • Trenddiagram
 • Kurvformsdiagram
 • Varaktighetsdiagram (ITIC/CBEMA/EIFS)
 • Automatisk rapportgenerering
 • Realtidsfönster

Det finns också fullt ut möjlighet att integrera det portabla mätinstrumentet Unilyzer 900 i PQ Secure. Detta ger fler mätpunkter och därmed en förbättrad och kompletterande bild av elkvaliteten i nätet.

Har du frågor eller funderingar kring övervakningssystem, kontakta oss så kan vi hjälpa dig att finna en lösning som passar just dig.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close