Enkel överblick över avvikelser mot normbestämmelser – PQ Secure Nyheter 2021

I 2021-versionen av PQ Secure kan användare utvärdera nätprestandan i ett geografiskt perspektiv. I kartvyn kan du visa PQ-statistik i förhållande till en uppsättning av valda normbestämmelser, i det här fallet svenska EIFS.

Ovan visas den sjunde övertonen på olika platser på kartan. Alla nivåer över 50% av normgränserna är markerade. Värsta nivåer har en färg mot orange/röd.

Detta är ett mycket användbart verktyg för att söka efter svaga punkter i ett nät och för att utvärdera potentiella problem i ett nät. Alla parametrar i de valda normbestämmelserna kan visas och utvärderas i denna kartvy-funktion.

Om du vill ha en demonstration av den här funktionen, använd vårt kontaktformulär så ordnar vi en Teams presentation.

Comments are closed.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close