E-Totaal skriver om elkvlitet och Unipower UP-2210

I det senaste numret av E-Totaal, en holländsk tekniktidskrift, uppmärksammas Unipowers UP-2210.

Artikeln lyder på svenska:

Kontrollera gällande elkvalitetsnorm

Spänningen vid en anslutningspunkt i elnätet måste uppfylla en viss kvalitet, den så kallade spänningskvaliteten. För att effektivt övervaka spänningskvaliteten utför nätoperatörer mätningar i elnäten i Nederländerna inom projektet Spänningskvalitet. Movares, en oberoende aktör, analyserar mätningarna och upprättar en årsrapport som publiceras av Netbeheer Nederland. Den senaste rapporten visar att spänningskvaliteten i de nederländska elnäten fortfarande är på en hög nivå. Frågan är dock hur länge?

[…]

För permanenta installationer används till exempel UP-2210 från Unipower. Detta är en elkvalitetsmätare, klass A enligt IEC 61000-4-30 Edition 3, och en digital störskrivare (DFR). Instrumentet är utformat för stationära mätningar och extremt lämplig för långsiktig övervakning av elkvaliteten. UP-2210 kan utrustas med olika kommunikationsgränssnitt som till exempel Ethernet, med vilka ett komplett nätverk av elkvalitetsanalysatorer kan konfigureras så att till exempel ett helt mellan- eller högspänningsnät kan övervakas. Naturligtvis beaktas normer som EN50160 och Netcode. UP-2210 använder mjukvarupaketet PQ Secure med vilket mätresultaten automatiskt lagras i en databas. Dessutom kan resultaten skrivas ut i tydliga rapporter.

Hela artikeln finns här:

Achtergrond – Beheersing Netcode elektriciteit – e-Totaal (etotaal.nl)

E-Totaal writes about PQ and Unipower UP-2210

Comments are closed.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close