2020

11
dec

Frekvensstörning pga stopp i kärnkraftverket Olkiluoto, Finland

Strålsäkerhetscentralen i Finland meddelade på torsdagen om en allvarlig störning vid kärnkraftverket i Olkiluoto. Störningen ledde till full beredskap hos myndigheterna. Som en konsekvens av detta fick Finland importera 2300 MW från Sverige. Det är mycket effekt! Sverige påverkades inte mycket av denna störning där frekvens endast sjönk till 49,693 Hz, och inte heller påverkade spänning. Följande info kom från

Read more

2
dec

God Jul och Gott Nytt År

Vi önskar alla våra kunder och samarbetspartners God Jul och Gott Nytt År! Vi ser fram emot ett 2021 där vi lättare kan träffas och mötas igen. Till dess – Håll er friska och njut av helgdagarna som kommer! Vi stödjer Barncancerfonden:

11
nov

Ebrahim bryter ny mark med maskininlärningsmetoder för elkvalitetsanalys

Unipower erbjuder en ny produkt tillsammans med startupen Eneryield – en analysrapport som automatiserar processen för att hitta grundorsaker till elkvalitetsstörningar. Den underliggande tekniken bygger på forskning av Ebrahim Balouji (Ph.D Elektroteknik) och Karl Bäckström (Ph.D.c Datavetenskap) vid Chalmers Tekniska Högskola. Ebrahim har åtta års erfarenhet av datahantering och elkvalitetsanalys, elnätsmodellering och kompensering av elkvalitetsproblem. Han tror att det finns

Read more

3
nov

Förebyggande av fel i elnätet med hjälp av PQ Secure

Ofta används PQ Secure som ett verktyg för att utreda allvarliga händelser i elnätet. Larmfunktioner i systemet gör det även möjligt att upptäcka och åtgärda fel redan i ett tidigt skede. Här är ett färskt exempel från en av våra kunder. PQ Secure larmar om återkommande fel i nätet där den automatiska funktionen för jordfelssökning ger indikationer på begynnande jordfel

Read more

25
sep

Norge testade ny kabel – då importerades 1400 MW från Tyskland av misstag

Händelsen resulterade i en frekvensavvikelse som registrerades ute hos samtliga Unipowers nordiska kunder. Bakgrund till händelsen var att när den nya likströmskabeln mellan Norge och Tyskland testkördes inträffade ett fel. Misstaget gjorde att sju gasturbiner drogs igång i Sverige. – En dramatisk händelse, säger en svensk driftchef. Först steg frekvensen i det nordiska elsystemet med 0,5 Hz på grund av

Read more

18
sep

Utnyttja dina larmfunktioner i PQ Secure som filtervakt

Att övertoner är skadligt för utrustning och att filter ibland stängs av eller slutar fungera, är ju känt sedan tidigare. Genom att utnyttja larmfunktionen för övertonsövervakning uppmärksammas användarna om förändringar i elnätet. Gränsvärdena för våra larm kan sättas till valfritt värde och kan därför anpassas utefter hur nätet ser ut i den punkten där mätaren sitter. Detta är ett vanligt

Read more

17
sep

Klass A typtest utfört vid METAS Schweiz

I höstas besökte en teknisk expert från Mellanöstern, Anil Kumar, METAS i Schweiz för att bevittna ett typtest av elkvalitetsinstrument enligt IEC 62586-2:2017 (Ed. 2.0) / IEC 61000-4-30:2015 (Ed. 3.0) Class A. METAS teamet förklarade processerna och visade de tillgängliga faciliteterna och hur de utför typtester. Delar av testet som bevittnats utfördes på Unipowers elkvalitetsmätare. Resultaten var i linje med

Read more

7
jul

Mats Rutgersson till fots från Östersjön till Vänern

Tillsammans med en träningskamrat hade Mats bokat in sig på en expedition till Himalaya och Nepal. Sedan kom Corona och alla förutsättningar förändrades totalt. De två vännerna beslöt sig istället att göra en vandring längs Göta Kanal. Utgångspunkten i mitten av maj blev Mem vid Östersjön. En vecka senare kom de i mål i Sjötorp vid Vänern. För det mesta

Read more

2
jul

Unipower erbjuder maskininlärningsbaserad Elkvalitetsanalys i samarbete med Chalmersbolaget Eneryield

Genom ett samarbete med Chalmers-startupen Eneryield, som utvecklar maskininlärningsbaserade metoder för intelligent elkvalitetsanalys, kan Unipower erbjuda en analysrapport som ger nya insikter och underlättar elkvalitetsarbetet. Chalmersforskarna Karl Bäckström och Ebrahim Balouji ligger bakom detta nya verktyg. Produkten möjliggör en helt ny funktionalitet för att noggrant identifiera grundorsak och riktning till störningar. Den information som genereras möjliggör effektivare åtgärder av fler

Read more

30
jun

Väderomslag med åska över hela Sverige

Många industrier drabbades av oplanerade stopp under helgen och på vissa ställen ledde nätstörningarna till avbrott. SMHI utfärdar prognoser över vilka regioner som sannolikt blir drabbade. Men eftersom väderomslagen är snabba är det mycket svårt att förutse hur verkligheten kommer att se ut. Viktigt i sådana situationer att ha fast elkvalitetsövervakning för att kunna förstå varför anläggningen stannade. Vi är

Read more

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close