2012

30
okt

Hur tolkar jag lagtexten EIFS 2011:2 med hjälp av PQ Secure?

Som du säkert känner till trädde den nya lagstiftning EIFS 2011:2 i kraft 1 juli 2011. Vi har fått många frågor om hur den skall tolkas och vilket stöd man kan få av vårt system PQ Secure för att sortera spänningskvalitet i rätt kategori. I version PQ Secure 2012 har vi tagit fram redskap som enkelt hjälper dig som användare

Read more

30
sep

Snabbstopp i Oskarshamn – händelsen fångad med Unipower SlowScan

Onsdagen 26 september skedde ett snabbstopp på generator 3 i Oskarshamns kärnreaktor vilket påverkade hela det Svenska elnätet. Med Unipowers nya funktion SlowScan kan man fånga inspelade förlopp på upp till 5 minuter för Spänning, Ström, Frekvens df/dt och Effektparametrar. Något som är mycket värdefullt för exempelvis personer som arbetar med olika skydd och kontrollsystem, eller för industrier som riskerar

Read more

26
jun

Utredning av reaktivt effektupptag hos Specialgrafit AB

Examensarbete av Robin Ferm och Timmy Jörgensen, Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Trollhättan (datum: 2012-06-23). Examinator: Ulf Sandberg. Handledare: Bo Olsson, Björndalens Elektriska AB, och Lars Holmblad, Högskolan Väst. I denna rapport redovisas en undersökning av den reaktiva effektförbrukningen på Svensk Specialgrafits maskinpark. Rapporten och arbetets syfte är att finna ursprunget till den reaktiva effektkonsumtionen samt att finna ett lösningsförslag.

Read more

19
jun

EIFS 2011:2, den nya versionen av EN50160

Under 2011 blev den nya versionen av EN50160 införd i samtliga länder i Europa. Många länder, som t. ex. Sverige, valde att implementera en egen standard i enlighet med 50160:2010. En viktig skillnad mot tidigare norm är att spänningsdippar skall mätas och klassificeras enligt fastställda tabeller. Det finns också nya direktiv för högspänning.              

Read more

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close