Unipower AB – Din elkvalitetspartner

Vi leder utvecklingen av mätinstrument för elkvalitet

Läs om våra tjänster

Senaste nyheter

Vad är elkvalitet?

Elkvaliteten bedöms utifrån ett antal parametrar (förekomst av störningar) som man mäter i elnätet. De vanligaste parametrarna är spänningsdippar, spänningshöjningar, övertoner, frekvensavvikelser, transienter, obalans, flimmer och spänningssprång.

Läs mer

Varför skall man mäta elkvalitet?

Orsakerna till att störningar uppstår och förekommer i elnätet är många. För att effektivt kunna åtgärda och förebygga elkvalitetsrelaterade störningar och fenomen är det en förutsättning att man vet hur det faktiskt ser ut. Genom att mäta och presentera mätdata på ett överblickbart sätt har man förutsättningar att snabbt och effektivt få fram ett korrekt underlag för att fatta korrekta beslut.

Läs mer

Elkvalitet övervakning

PQ Secure är marknadens ledande system för övervakning av elkvalitet och störningar i elnätet. PQ Secure är ett system att växa med och kan hantera ett mycket stort antal mätenheter/noder av olika typ.

Att välja rätt utrustning

Om man utför mätningar som är ett par månader eller längre är fast installerade mätinstrument att rekommendera. Vid korttidsmätningar och mätningar ur ett felsökningsperspektiv är ett portabelt instrument att föredra.

Elkvalitet Portabelt

Hur påverkar dålig elkvalitet dig? Att mäta elkvalitet är ett sätt att få reda på status i elnätet och härleda olika störningar till dess källa.

Support och service

Vi erbjuder support för att ge Er som kund bästa utbyte av ditt Unipower mätsystem. För dig med extra höga krav erbjuder vi serviceavtal som bl.a. dessutom ger dig en årlig genomgång och kalibrering av ditt instrument.

En färgskärm av världsklass!

Tack vare sin kompakta design får Unilyzer 900/900c plats nästan överallt. Med Unipowers världsunika lösning med en Wifi-ansluten extern färgskärm får användaren den bästa färgskärmen som finns att uppbringa på marknaden. Bli en 900-användare du också!

Läs mer

Vi vill bli din elkvalitetspartner. Tveka inte att kontakta oss!

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close