April 2009

6
Apr

Historiskt beslut av Elsäkerhetsverket

Patrik Lejrin berättar: ”Unipowers mätare installerades på strategiska platser för att kunna dokumentera flimmernivån under längre tid och Sven-Erik Berglund SEB-elkonsult anlitades. Mätvärden samlades in och analyserades”. Sven-Erik Berglund kunde snabbt konstatera att tidigare bedömningar gjorts på felaktiga grunder där man genom portabla mätningar riktat in sig på utrustning i enbart en av två byggnader. Genom att jämföra resultat i

Read more

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close