March 2009

27
Mar

905 000 kronor till kontroll av elektriska nät

Projektet har beviljats 905 000 kronor av KK-stiftelsen för att finansiera en PostDoc-tjänst. Peter Axelberg ska studera hur en utökad småskalig kraftproduktion, t.ex. vindkraft, kommer att påverka stabiliteten och elkvaliteten i elektriska nät. – Traditionellt sett har vi i Sverige haft stora, men få produktions- och elkraftsanläggningar. Det som nu händer är att man kommer att installera en mängd mindre

Read more

19
Mar

Elfack 2009

Vi hoppas och tror att våra kunder uppskattat denna unika tjänst. Men det har också lärt oss på Unipower otroligt mycket, då vi dagligen får analysera olika typer av mätdata. Det har ökat vår kunskap om varför enskilda maskiner, eller hela fabriker stannar. Vi har också haft möjlighet att ingående studera Vindkraftens påverkan av elnätet. Under mässan kommer vi att

Read more

19
Mar

Temadag om utbyggnad av vindkraft

Närmare 70 åhörare drog sig till minnes diverse ekvationer, som kan vara bra att ha i åtanke, när Peter Axelberg från Ingenjörshögskolan tog lite teori om hur det kan gå med ojämn strömtillförsel till elnätet. De fick också veta hur det ser ut i dagsläget med etablering av vindkraft i Sverige, kabelstrategi, kabeltillbehör och kopplingspunkter för att bygga ut vindkraftverk.

Read more

19
Mar

Stor samlad kompetens i Alingsås

Tyvärr kunde inte alla kunder närvara, men vi vill tacka följande organisationer för sin närvaro: Utsikt Nät AB, Vattenfall Eldistribution AB, Fortum Distribution AB, Gotlands Energi AB, Falkenberg Energi AB, Borås Elnät AB, Skövde Elnät, Smedjebacken Energi Nät AB, Mariestad Töreboda Energi AB, Alingsås Energi Nät AB, Götene Elförening EF, Lidköping Elnät, Borlänge Energi.

11
Mar

Vindkraft i Medvind

Bland besökarna fanns representanter från nätbolag, konstruktörer, servicebolag, kommuner etc (bilden till höger visar deltagare från seminariet i Växjö). Turnén rullar vidare med följande redan inplanerade orter: Borås 17/3, Örebro 24/3, Linköping 31/3, Stockholm 14/4, Sundsvall 21/4, Luleå 19/5. Programmet är detsamma över hela landet och enligt följande: Dagsläget på vindkraftsmarknaden Elkvalité i samband med vindkraftsinstallationer Kabelstrategi vindkraftsnät Kabeltillbehör för

Read more

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close