January 2009

16
Jan

Samarbetsprojekt i Banverkets omformarstationer

Bakgrund till projektet är att Banverket utökat kapaciteten i sina omformarstationer med ett antal nya omriktare (omvandlar 50-Hz nätspänning till järnvägsnätetets egen 16-Hz spänning). Areva har genomfört denna ombyggnation. Banverket har krav på dessa omriktare gentemot Vattenfall, och Banverket har i sin tur ställt krav på Areva hur mycket de nya omriktarna får smutsa ner. Syfte med projektet är att

Read more

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close