February 2007

22
Feb

Unipowers säljkonferens uppmärksammad i media

 

20
Feb

Kryssa med Unipower till Åland

 

8
Feb

Låg beställarkompetens kan leda till kostsamma felbeslut

En nyligen genomförd marknadsundersökning visar på ökat intresse och ökat medvetande kring elkvalitetsrelaterade frågor. Många företag som tidigare inte kände till detta område funderar på att införa system för elkvalitetsövervakning. Allt fler vet vad man vill ha ut av ett dylikt system, utmaningen är att utvärdera system och leverantörer. De allra flesta företag i undersökningen bedömer dessa bedömningskriterier som viktiga.

Read more

7
Feb

International Sales Conference at Unipower

            Unipower€™s recurring international sales conference took place between January 30th and February 1st at Grand Hotel in Alingsås. Representatives from Australia, the Philippines, Peru and a number of European countries were keen participants in this event. Sharing of experiences was an important part of the program, including interesting lectures on lessons learnt from sales

Read more

7
Feb

Internationell säljkonferens hos Unipower

Representanter från såväl Australien, Filippinerna, Peru som en mängd europeiska länder deltog med stort intresse. På programmet stod erfarenhetsutbyte med intressanta föredrag om lärdomar från försäljning på fyra olika världsdelar. Vidare informerades deltagarna om alla de nyheter som införts i senaste versionen av Unipowers system för elkvalitetsövervakning, PQ Secure. Utbildning på Unipowers produkter genomfördes också. Ett studiebesök hos PQ Secure-användaren

Read more

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close