October 2005

31
Oct

“Spenning på Kiel-fergen”

Under konferensen diskuterades de nya kraven i den norska normen FoL, Föreskrift om Leveranskvalitet, samt hur de norska elbolagen skall hantera dessa krav. Ett stort antal elbolag deltog tillsammans med myndigheter, EBL och SINTEF. Hafslund gjorde en mycket intressant presentation hur de idag använder Unipowers utrustning för att övervaka och lösa problem i sitt nät samt för att rapportera elkvalitet

Read more

31
Oct

“Spenning på Kiel-fergen”

            Unipower recently participated in the conference “Spenning på Kiel-fergen” organised by EBL in Norway. During the conference, the issue of the new demands of the Norwegian FoL, Forskrift om Leveringskvalitet, and how the Norwegian utilities are to handle these demands was discussed. A large number of utilities participated as well as various authorities, EBL

Read more

3
Oct

Ny återförsäljare i Norge

Genom detta samarbete kan vi erbjuda den norska marknaden en komplett lösning för elkvalitetsövervakning och elkvalitetsanalys. Våra instrument och system är kompatibla med de speciella krav som föreskrivs i den norska normen ”Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet”. Under perioden 12-14 oktober kommer Unipower att deltaga i den av EBL anordnade konferensen ”Spenning på Kiel-fergen”. Vi kommer där presentera det senaste

Read more

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close