October 2004

19
Oct

Comparative flicker measurement test in Venezuela

Power quality analysers from different manufacturers produce different flicker values In order to measure flicker correctly a power quality analyser’s hardware and software must both be properly designed. Papers presented by various sources have also shown that power quality analysers from different manufacturers more often than not produce different flicker values when measuring the same signal. In view of this

Read more

12
Oct

Ett glas champagne, någon…?

Normen IEC 61000-4-30 blev officiell under 2003. Unipower har emellertid utvecklat och tillverkat elkvalitetsinstrument i enlighet med de olika utkasten från arbetsgruppen för denna norm sedan 2001, och vårt produktsortiment innefattar idag Klass A-instrumenten UP-2210 och Unilyzer 902. Mot bakgrund av detta skulle vi vilja ta tillfället i akt att gratulera PowerGrid i Singapore som beställde den första Unilyzer 902-analysatorn,

Read more

7
Oct

Elkvalitetskonferens i Venezuela

Unipowers Patrik Ohldin höll ett föredrag om erfarenheter från de avreglerade elmarknaderna i Sydamerika, med exempel på hur myndigheterna hanterat avregleringsprocessens inverkan på elkvaliteten genom att införa normer med regler för mätning och böter när elkvaliteten inte uppfyller de stipulerade kraven.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close