June 2004

27
Jun

Besök från Costa Rica på Unipower

Ett stort antal internationella företag har etablerat tillverkningsverksamhet inom JASEC:s distributionsområde. För att kunna möta dessa kunders ökande krav på kvaliteten på den el som levereras till dem, så har JASEC initierat ett program för att övervaka och förbättra elkvaliteten i deras nät, och deras inköp av Unilyzer 902-enheterna utgör en viktig del av detta förbättringsarbete.

18
Jun

Ny PQ Secure-order till Australien

Unipower har i dagarna fått en order på PQ Secure till Transend Networks Pty Ltd, som äger och driver transmissionsnätet på ön Tasmanien, Australien. Ordern inkluderar UP-2210 mätenheter för permanent installation och portabla Unilyzer 902 elnätsanalysatorer. Enheterna kommer att användas för övervakning av elkvalitet och störningar i nyckelpunkter i Transends elnät, och Basslink-överföringen mellan Tasmanien och Victoria i södra Australien.

Read more

18
Jun

New PQ Secure order to Australia

      Transend Networks monitors the power quality in their electrical grid with PQ Secure. Unipower has recently received a PQ Secure order from Transend Networks Pty Ltd, who owns and operates the electricity transmission system in Tasmania, Australia. The order includes UP-2210 measure units for fixed installation, as well as portable Unilyzer 902 network analyzers. The units will

Read more

7
Jun

Unipower införskaffar ny precisionskalibrator

Som ett naturligt led i arbetet med att utveckla och kalibrera instrument enligt den nya mätmetodstandarden IEC 61000-4-30 Klass A har Unipower införskaffat en ny precisionskalibrator. Den nya kalibratorn tillsammans med den redan existerande instrumentparken gör Unipowers utvecklingslaboratorium till ett normenligt laboratorium för verifiering av samtliga elkvalitetsparametrar. Dessa typtester har tidigare genomförts på SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

2
Jun

Unipower på X-jobbsvernissage

Unipowers Peter Axelberg, som även undervisar vid högskolan, höll en presentation för deltagarna. Syftet med X-jobbsvernissagen är att lyfta fram medvetandet om ingenjörernas examensarbeten och skapa en mötesplats mellan företag och studenter.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close