November 2003

24
Nov

Ny stor PQ Secure-order till Halle, Tyskland

Unipower har i dagarna fått en ny stororder på PQ Secure-system till Halle, Tyskland. Mätenheterna kommer att placeras i deras elnät för permanent övervakning av elkvalitet och störningar. Detta har visat sig vara ett mycket effektivt verktyg för att få kontroll över störningar samt ge en helhetsbild av kvaliten i nätet. Mätenheterna placeras i såväl mottagnings-, fördelnings- som prioriterade nätstationer.

5
Nov

Ny tilläggsorder till Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät använder sedan 2001 PQ Secure systemet för övervakning av ett stort antal fördelningsstationer 130/10 kV. I dagarna har de förstärkt med ytterligare permanenta mätenheter som kommer installeras inom kort. Göteborg Energi använder även sedan tidigare Unipowers portabla mätinstrument Unilyzer 902 med GSM modem som ett komplement till de permanent installerade mätenheterna.

3
Nov

Ny förordning ska förbättra elkvaliteten (pressmeddelande från Energimyndigheten)

– Ett alltmer elberoende samhälle innebär en ökad sårbarhet om elsystemet utsätts för påfrestningar. Kraven på elkvalitet växer. En konsekvens är att allt fler elanvändare till stora kostnader skyddar delar av sin elanvändning mot störningar. Elanvändarna bedöms betala omkring 1,4 miljarder kronor varje år för att säkra sig mot störningar. 1,4 miljarder kronor är en betydande kostnad även jämfört med

Read more

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close