Fortum Distribution installerar PQ Secure

Fortum Distribution AB har installerat ett PQ Secure-system med permanenta mätenheter (UP-2210) för övervakning av ett flertal fördelningsstationer. Mätenheterna används både för att studera statistik över variationer i elnätet och de störningar som inträffar vid vanliga driftlägen men även för att studera skillnader i elkvaliteten vid driftomläggningar. Mätsystemet används även för att studera de flimmervärden som fås i elnätet vid användandet av större ljusbågsugnar som finns anslutna i deras nätområde. Fortum Distribution har i dagsläget installationer från 10 kV upp till 154 kV nivå.

Comments are closed.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close