December 2002

15
Dec

Ytterligare PQ Secure-utrustning till DaimlerChrysler

DaimlerChrysler (Mercedes) i Tyskland har i veckan fått ytterligare ett antal permanenta mätenheter levererade för installation i deras fabriker.

1
Dec

Vattenfall Sveanät AB

Vattenfall Sveanät AB har i denna vecka köpt in ett PQ Secure-system för övervakning av elkvaliteten och störningar i regionnätet (70 kV och 130 kV). Mätsystemet har utvärderats utifrån anbudsförfarande och Unipowers system visade sig uppfylla de krav som ställdes, och efter en noggrann utvärdering valdes PQ Secure framför konkurrerande utländska system.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close