November 2002

22
Nov

ESB Irland

Unipower levererade i veckan ytterligare permanenta mätenheter (UP-2210) till ESB Irland. Dessa har sedan tidigare ett installerat PQ Secure system och använder det för mätning på deras vindkraftverk. Systemet har kontinuerligt byggts ut sedan starten för drygt 2 år sedan och idag finns Unipowers permanenta mätenheter installerade i deras samtliga vindkraftanläggningar.

20
Nov

Netcontrol

Unipower deltog i veckan som medarrangör på Netcontrols (driftövervakning) seminarium i Bålsta. Seminariet inriktade sig på att visa nyheter i våra system och gav ett utmärkt tillfälle för deltagarna att studera systemen närmare. Netcontrol och PQ Secure systemen har sedan tidigare installerats hos ett antal gemensamma svenska elnätsbolag.

10
Nov

Powergen

Produktions och elnätsbolaget Powergen (England) har i dagarna installerat ett PQ Secure system med tillhörande permanenta mätenheter för installation hos ett antal utvalda industrikunder som haft problem med störningar. Powergen har en avdelning med 6 heltidsanställda ingenjörer som arbetar med elkvalitetsmätningar både för det egna elnätet men även som konsulter hos industrier. De har sedan tidigare använt sig av Unipowers

Read more

1
Nov

Köpenhamn Energi

Köpenhamn Energi har installerat ett PQ Secure system för övervakning av deras vindkraftverk utanför Middlegrund. Bakgrunden till denna installation är att de har haft ett antal transformatorer som skadats till följd av störningar i elnätet och att de därför har startat ett projekt för att kartlägga vad som orsakar störningarna, var de uppstår och vilken typ av störningar som inträffar.

Read more

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close