rsz_kaskad

Få kontroll över elnätet med PQ Secure

Uppfyller Standard:

EMC:
EN 50081-1,2
EN 50082-1,2

Spänningskvalitet:
EN 50160
EN 61000-2-2
EN 61000-2-12
EIFS

Övertoner:
IEC 61000-4-7

Flicker:
IEC 61000-4-15

PQ Mätmetoder:
IEC 61000-4-30, Klass A

PQ Secure är marknadens ledande system för övervakning av elkvalitet och störningar i elnätet. Systemet är ett användarvänligt system som kontinuerligt övervakar samtliga elkvalitetsparametrar i nätet. Med hjälp av systemet kan man snabbt och enkelt spåra olika sorters störningar och samtidigt detektera riktningen på dessa störningar.

Huvudfunktioner:

 • Elkvalitetsövervakning
 • Transientövervakning
 • Belastningsövervakning
 • Störningsskrivare
 • Automatisk larm
 • Automatiska analyser
 • Integrering med STINA

Systemet

PQ Secure utgörs av tre huvuddelar: mjukvara, mätenheter och kommunikationsutrustning. Mätenheterna (UP-2210), vilka är permanent monterad på strategiska platser i nätet, samlar information om störningar i elnätet för att automatiskt överföra detta till en central databas. Kommunikation mellan mätenheter och databas sköts helt automatiskt av systemet via exempelvis ethernet eller modem. Mätdata samlas upp och utvärderas i en central SQL-databas. Detta är en flexibel lösning som är en förutsättning för ett fullt skalbart system utan begränsningar i antalet anslutna mätenheter.
Utvärdering

Analysverktygen är en integrerad del i systemet och täcker följande:

 • Analysfunktioner
 • Händelselistor
 • Trenddiagram
 • Kurvformsdiagram
 • Varaktighetsdiagram (ITIC/CBEMA/EIFS)
 • Automatisk rapportgenerering
 • Realtidsfönster

Det finns också fullt ut möjlighet att integrera de portabla mätinstrumenten Unilyzer 902 och Unilyzer 900 i PQ Secure. Detta ger fler mätpunkter och därmed en förbättrad och kompletterande bild av elkvaliteten i nätet.

Har du frågor eller funderingar kring övervakningssystem, kontakta oss så kan vi hjälpa dig att finna en lösning som passar just dig.